PEJVAK

پهنای باند انتقال

یکی دیگر از راهکارهای پهنای باند پژواک، راهکار پهنای باند انتقال است که برای ایجاد شبکه‌های خصوصی برای اتصال دو یا چند نقطه از سازمان و ارسال و دریافت اطلاعات به کار می‌رود. بسیاری از سازمان‌ها برای برقراری ارتباط امن میان دفترها و شعب خود به بستری پایدار و اختصاصی شده نیازمندند. خدمات ارتباط نقطه به نقطه‌ی پژواک نیز چنین بستری را در اختیار مشتریان می‌گذارد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.