PEJVAK

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پهنای باند انتقال

یکی دیگر از راهکارهای پهنای باند پژواک، راهکار پهنای باند انتقال است که برای ایجاد شبکه‌های خصوصی برای اتصال دو یا چند نقطه از سازمان و ارسال و دریافت اطلاعات به کار می‌رود. بسیاری از سازمان‌ها برای برقراری ارتباط امن میان دفترها و شعب خود به بستری پایدار و اختصاصی شده نیازمندند. خدمات ارتباط نقطه به نقطه‌ی پژواک نیز چنین بستری را در اختیار مشتریان می‌گذارد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.